? Croadria
Rolex replica watches 3235 movement mechanical movement, bi-directional automatic winding by constant-action oscillating weight, frequency 28,800 times per hour, paramagnetic blue replica watches uk Parachrom hairspring, replica rolex end ring, high-performance Paraflex cushioning device, high-performance Chronergy escapement, The paramagnetic nickel-phosphorus alloy pallet and escape wheel uk replica watches have an accuracy of less than two seconds per day.
Dobrodo?lina Croadria hostingOvo je po?etna stranica koja se automatski kreira ukoliko niste postavili vlastiti sadr?aj.

Ovdje mo?ete prona?i osnovne upute i informacije za kori?tenje Va?e usluge.

Naj?e??a pitanja

Kako glasi moja domena i gdje mogu administrirati svoju uslugu?

Va?a domena je , a administraciju usluge mo?ete vr?iti preko Parallels su?elja na linku http://pbas.croadria.com/cp . Podatke ste dobili mailom, u slu?aju da ste ih izgubili, obratite se tehni?koj podr?ci.

Kako pristupiti Webmailu?

Mail ra?uni se kreiraju u Plesk Panel su?elju, a webmailu mo?ete pristupiti putem linka .

Na koji broj/email mogu kontaktirati tehni?ku podr?ku?

Email: pomoc@croadria.com

Tel: 01/6000 966 - (0-24)

Na koji broj/email mogu kontaktirati prodaju?

Email: info@croadria.com

Tel: 01/6000 960 - (08:00 - 16:00)

Fax: 01/6000 963

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak od 08:00 do 16:00

Tehni?ka podr?ka je dostupna od 0-24

Adresa

Naziv:
Adresa:
Grad:
Email:
CA Internet d.o.o.
Gari?gradska 18
10000 Zagreb
info@croadria.com

Partner

Parallels Bronze partner